Buscador per paraules clau

Projecte de construcció d’un pont al carrer Canari

El torrent d’en Nonell creua Valldoreix d’est a oest. Aquest torrent fa de límit entre dues part de la població doncs esdevé un obstacle insalvable en algun dels carrers la traça dels quals els intersecta, com és el cas del cas dels Carrer Pardal, Merla, Rossinyol i Canari. Per tal de millorar la connectivitat
de les dues ribes es projecten una sèrie d’obres de pas, que queden  recollides al “Projecte de Diversos Ponts al Torrent d’en Nonell al Passeig Canari, del Rossinyol, de la Meral i del Pardal, EMD Valldoreix” redactat l’any 2011.
A l’alçada del carrer Canari la riera passa igualment molt per sota del nivell dels carrers, al voltant dels 8,00 m. En aquest cas les cotes a ambdós costats de la riera són similars, per la qual cosa permetrà una connexió amb un pendent baix, essent aquest pas recomanable com a pas de vianants i vehicles.
En l’actualitat s’han construït ja els ponts del carrer Pardal i carrer Merla, i l’objecte del present projecte és la construcció del pont al passeig Canari.